Японски пъдпъдъци

История на Японския (Coturnix) пъдпъдък:
Пъдпъдъците принадлежат заедно с кокошките, фазаните, яребиците към Семейство Phasianoidea на Разред Galliformes от Клас Aves на животинското царство.Видове или подвидове от Род Coturnix са обитатели на всички континенти без Америка. Един от тях, Coturnix coturnix или т. нар. обикновен пъдпъдък, е мигрираща птица за Азия, Африка и Европа. Някои междинни подвидове, които са известни, са европейският пъдпъдък Coturnix coturnix coturnix и азиатския или японски пъдпъдък Coturnix coturnix japonica. Един подвид, мигриращ между Европа и Азия, е одомашнен в Китай.Някои от тези птици са отглеждани като домашни и пойни.Одомашнените пъдпъдъци са пренесени около ХІ в. от Китай в Япония през Корея (Howes, 1964). Във всеки случай пъдпъдъци са одомашнени за пръв път в Ориента, а не в Средния Изток, както твърдят някои автори.
Одомашнените подвидове Coturnix coturnix japonica се наричат Японски пъдпъдъци, но са известни и под други имена: Обикновен пъдпъдък, Източен пъдпъдък, Азиатски пъдпъдък, Фараонов пъдпъдък, Червеношиест пъдпъдък, Японски сив пъдпъдък, Японски мигриращ пъдпъдък, Кралски пъдпъдък и Японски кралски пъдпъдък. Правилната номенклатура за Coturnix coturnix japonica би трябвало да е Японски пъдпъдък или пъдпъдък, но не coturnix quail, тъй като на латински "coturnix" се превежда като пъдпъдък.

 
 

Млади пъдпъдъчета

Малките пъдпъдъчета ядат специален фураж от стартерна храна за малки бройлери. Един възрастен екземпляр изяжда около 25 гр на ден. Тъй като са птици, много устойчиви на болести, нямат нужда от ваксинации. Досега не са регистрирани случаи на салмонела в пъдпъдъчи яйца

Пъдпъдъци за угояване

Месото от японски пъдпъдъци има отлични органолептични свойства специфичен вкус и аромат, високо съдържание на на белтъчини, наминерални соли / калий, калций, фосфор, желязо , мед, манган, кобалт/ и на витамини /А, В1, В2, РР, В12, D, E/ и е с нежна структура на мускулните влакна. Месото на пъдпъдъка не съдържа много мазнини, а костите му са съвършенно тънки. В него има екстрактивни вещества, които са добри стимулатори на стомашната секреция и възбуждат апетита.За целите на угояването след навършване на триседмична възраст птиците се разделят по пол,като през следващите две седмици те се отглеждат разделно-полово. Угояват се всички излишни мъжки и изостаналите в развитието си женски, предназначени за племенни нужди. С цел да се предотврати развитието на половата система и да се получи по-нежно и по-висококачествено месо,продължителността на светлинния ден през четвъртата и петата седмица трябва да намалява.Ако до 21-я ден се прилага непрекъснато осветление,през следващите 14 дни продължителността на деня се съкращава с 1 час на ден до достигане в края на периода 8-10 часа.Интензивността на осветлението при тази категория птици трябва да бъде 5-10 лукса.
     През периода на угояване температурата в помещението е най-добре да бъде 21-24° С, а относителната влажност на въздуха - 55-70%. За да се постига най-ефективен растеж,птиците се настаняват в групи по 10-15 броя, като на една птица се предоставят 80-90 см2 от площта на клетката. На една птица се предвиждат по 3 см. фронт на хранене и на поене. Важен момент при формирането на групите за угояване е изравняването им по тегло. Това гарантира равномерен растеж на всички индивиди в групата, което намалява стреса и гарантира по-ефективен прираст.
     През периода на угояване потребностите на птиците от хранителни вещества постепенно намаляват. При угояването им фуражът се предоставя на воля. С цел да се подобри оползотворяването на фуража, веднъж седмично към него се добавя едър пясък в доза около 1 гр на птица.
     След като навършат петседмична възраст, по-нататъшното угояване на птиците е икономически неизгодно поради увеличаването на разхода на фураж. На тази възраст птиците се колят и реализират за месо.

Яйца от пъдпъдъци

За много любители на храната пъдпъдъчите яйца станаха привично блюдо. Според хранителните и биохимични характеристики те значително превъзхождат кокошите и са изключително ценен антибактериален, имуностимулиращ и противораков продукт.
По тегло, пет яйца от пъдпъдъци са равни на едно кокоше яйце.
Кратка биохимична справка:
Един грам яйце на пъдпъдък в сравнение с обикновеното кокоше съдържа следните микроелементи и витамини:
Желязо – 4 пъти повече,
Витамин А – 2,5 пъти повече,
Мед – 2,2 пъти,
Витамин В1 – 2,8 пъти,
Кобалт -2,2 пъти,
Витамин В2 – 2,2 пъти,
Фосфор – 4,5 пъти,
Калий – 4,5 пъти.

Количеството на белтъчини и незаменимите аминокиселини в пъдпъдъчето яйце също са повече отколкото в яйцата на другите отглеждани птици. Могат да бъдат използвани в храненето и лечението на най-различни заболявания: анемия, при понижено и повишено кръвно налягане, силно главоболие; занижен имунитет, който като правило води до остри дихателни заболявания, хронични бронхити, туберкулозни интоксикации; заболявания на стомашно-чревния тракт, особено при язви и гастрити, панкреатити.
При разтройства на нервната система, малокръвие, захарен диабет, се проявява безспорен положителен ефект. Например, на болните от захарен диабет се препоръчва да изяждат по 6 яйца от пъдпъдъци седмично. Съдържанието на захар в кръвта може да се снижи с две единици. А при съблюдаване и на съпътстваща диета резултатите са още по-добри.
Медицинските наблюдения дават възможност да се твърди, че яйцата от пъдпъдъци са изключително ценен продукт и могат да бъдат препоръчвани както за лечебно хранене при различни заболявания, така и в храненето на отслабнали деца и възрастни, също и за население, живеещо в зони, неблагоприятни в екологично отношение; хора, подложени на радиоактивно облъчване, защото този вид яйца спомага за извеждането на радионуклеиди от организма.
Използването на яйца от пъдпъдъци съвместно с диетично хранене помага за укрепването на имунитета и възстановяване и подобряване на метаболизма в човешкия организъм, което е много важно както при различни заболявания, така и за подобряване общото здравословно състояние въобще. Благодарение на високото съдържание на фосфор, в сравнение с другите продукти, яйцата от пъдпъдъци са и много добър стимулатор при проблеми с потентността.